Kontakt


DTM Development

Sp. z o.o.

ul. Kleberga 34,
15-691 Białystok

telefon:
+48 730 042 005
+48 730 042 032
email:biuro@dtmdevelopment.pl

NIP 966-208-45-84
REGON 200681241
KRS: 0000412855

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412855. Kapitał Zakładowy 100.000,00 PLN wpłacony w całości.

Formularz kontaktowy